เฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี.

ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย : ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตุบางประการ / เฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย , 2559 - 192 หน้า : ภาพประกอบ , แผนภูมิ.

Y2016 M09

9789740334873


ล้านนา.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย, 18000-1899

959.32 / ฉ431ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078