รุ่งรัศมี บุญดาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล/ รุ่งรัศมี บุญดาว - นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2559 - 308 หน้า

Y2016 M04

9786169194958


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

658.4038 / ร634ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078