ชิน, จองแอ

10 สัปดาห์เปลี่ยนขาให้เรียวสวยสไตล์เกาหลี/ ชิน, จองแอ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556 - 159 หน้า : ภาพประกอบสี

Y2016 M04

9786165155557


การบริหารร่างกาย
กายบริหาร
การออกกำลังกาย

613.78 / ช235ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078