ประมาณ เทพสงเคราะห์

ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว/ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ประมาณ เทพสงเคราะห์ - สงขลา : นีโอ พ้อยท์ , 2557 - 102 หน้า.

Y2016 M03

9789744512017


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--ไทย--นครศรีธรรมราช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--ไทย--พัทลุง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--ไทย--สงขลา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--ไทย--สตูล
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว--ไทย--ตรัง

646.75 / ป356ภ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078