รุ้ง ศรีอัษฎาพร

บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร / จากวัยเด็กสู่วัยทำงาน รุ้ง ศรีอัษฎาพร - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558 - 312 หน้า.

Y2016 M03

9789740333968


การพัฒนาบุคลิกภาพ
การสื่อสาร.
บุคลิกภาพ.

155.25 / ร621บ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078