วิสูตร จิระดำเกิง

การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง/ วิสูตร จิระดำเถิง - พิมพ์ครั้งที่ 3. - ปทุมธานี : วรรณกวี , 2555 - 454 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Y2016 M03

9786169032205


การบริหารโครงการ

658.404 / ว796ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078