เจนส์, ฮิลลี่

ชีวิตดี๊ดี แค่เปลี่ยนวิธีตัดสินใจ / เจนส์, ฮิลลี่ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บิสคิต , 2558 - 152 หน้า.

Y2016 M03

9789744143730


การแก้ปัญหา
การตัดสินใจ
จิตวิทยาประยุกต์.

153.83 / จ718ช
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078