แจ็ก, อัลเบิร์ต

ตำนานอาหารโลก : เบื้องหลังจานโปรดโดนใจคนทั่วโลก = What Caesar did for my salad : the secret meanings of our favourite dishes / แจ็ก, อัลเบิร์ต - กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส , 2557 - หน้า : 415

Y2016 M03

9786167885070


อาหาร--ประวัติ
เครื่องดื่ม--ประวัติ

641 / จ829ต
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078