ซายองค์, อาเธอร์

ไล่คว้าแสง : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแสง ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ถึงยุคไอน์สไตน์ / อาเธอร์ ซายองค์, เขียน ; นัยนา นาควัชระ, แปล - กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557 - 482 หน้า : ภาพประกอบ

Y2016 M03

9786167368474


แสง--ประวัติ
แสง--ปรัชญา

535 / ซ219ล
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078