วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายใต้ปกครองสยาม / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง - กรุงเทพฯ : ยิบซี กรุ๊ป, 2557 - 208 หน้า : ภาพประกอบ

Y2015 M08

9786163012463


ไทย--การเมืองและการปกครอง--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325
ปราจีนบุรี--ประวัติศาสตร์
กัมพูชา--ประวัติศาสตร์
ไทย --ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-

959.3 / ว849จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078