ดุลยภาค ปรีชารัชช.

รัฐฉาน : พิชัยยุทธ์ทางการเมืองการทหาร / Shan State : A straegic Handbook on politics and military. ดุลยภาค ปรีชารัชช. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 - (20),179 หน้า : ภาพประกอบ

Y2015 M08

9786163827029


History
polictics
รัฐฉาน--ประวัติศาสตร์

959.1 / ด699ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078