สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส

อาเซียนเซียนธุรกิจ = Mastering asean/ สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส. - กรุงเทพฯ : แมคกรอฮิล, 2557. - 174 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2014 M09

9786167060958


อาเซียน
ASEAN

341.2473 / ส231อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078