ฟุมิโอะ, มิซุงุชิ

ปลูกผักกินเอง แบ่งได้ขายด้วย/ มิซุงุมิ ฟุมิโอะ แปลโดย อังคณา รัตนจันทร์. - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555. - 264 หน้า.

Y2013M06

9786160409556


ผัก--การปลูก

635 / ฟ559ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078