อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์

ลายรดน้ำ/ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555 - 320 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2013 M03

9789747385618


ลายรดน้ำ
จิตรกรรม

749.9593 / อ267ล
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078