ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

ประวัติศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถม / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555. - 152 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดอาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ .

Y2013 M03

9789747727609


เวียดนาม--ประวัติศาสตร์

959.7 / ด424ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078