แพรพลอย

รองเท้ากลางสายฝน / แพรพลอย - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555. - 136 หน้า.

รองชนะเลิศอันดับ 1 :

Y2012 M10

9786160408573


เรื่องสั้น.

S.C. / พ961ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078