ศานติ ภักดีคำ

ภาพสลักศิลา เล่าเรื่องวรรณกรรมจีนในสวนขวาเมืองโบราณ / ศานติ ภักดีคำ. - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2011 M04

9789747385465


วรรณกรรมจีน
ศิลปวัตถุโบราณ.

745.1 / ศ343ภ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078