วิลาศ มณีวัต.

พระราชอารมณ์ขัน / วิลาศ มณีวัต - พิมพ์ครั้งที่ 24. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2547 - 175 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดเพิ่มพูนปัญญา เสริมคุณค่าความคิด .

หนังสือห้องเฉลิมพระเกียรติ

974911146X


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, พ.ศ. 2470 - 2559 --อารมณ์ขัน
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, พ.ศ. 2470 - 2559 --พระราชดำรัส

R 923.1593 / ว721พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078