ชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่ / กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2530 - 95หน้า.


บุหรี่

613.85 / ก639ช
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078