ประแดงมหาบุญเรือง คัชมาย์.

เที่ยวกัมพูชาพาชมนครวัด / ประแดงมหาบุญเรือง คัชมาย์ - สุรินทร์ : โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท, 2543 - 55 หน้า. : ภาพประกอบ


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.
กัมพูชา--โบราณสถาน.
กัมพูชา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.96 / ป269ท
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078