งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = The centenary of Her Royal Highness Princess Srinagarindra the Princess Mother of Thailand 21 October 2000 / Office of the National Culture Commission Ministry of Education - กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2000 - 24 หน้า. : ภาพประกอบ.

9747102706


ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, พ.ศ. 2443 - 2538

R 923.1593 / อ449ง
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078