หนังสืออ่านเพิ่มเติมพลศึกษา ว่ายน้ำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ศ.ธ 2523 - 43 หน้า. : ภาพประกอบ.


พลศึกษา
การว่ายน้ำ

C.L. 797.207 / ก546ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078